• Logo
 • Kontaktujte nás
  0911 781 343
  Po-Pia: 9:00-17:00
 • Môj profil
 • 1 ks
  za 56.00,- €

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre R.O.Group, s.r.o., veľmi dôležitá a chceme by otvorení a transparentní, pokiaľ ide spracovanie Vašich osobných údajov. Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany Vašich osobných údajov.


Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov ?

R.O.Group, s.r.o.

Konateľ : Peter Šupák
Sídlo spoločnosti : Súdna 311/10, Trenčín

Obchodný register : 36318/R

IČO : 51 668 106

DIČ : 2120738532

Mail : rogroup.sro@gmail.com

Kde uchovávame Vaše údaje ?

Údaje, ktoré od Vás zhromažďujeme, sa spracovávajú v rámci SR. Každé takéto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súhlase s uplatniteľnými predpismi.

Kto má prístup k Vašim údajom ?

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame Vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používaj len poskytnutie našich služieb pre Vás.

Aký je právny základ na spracovanie ?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od Vás zhromažďujeme, Vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy. Právne základy, ktoré využívame našou spoločnosťou sú nasledovné :

 1. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby,

 2. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie. Zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na našu spoločnosť

 3. Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby

 4. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti

 5. Výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov udelený dotknutou osobou pre jeden alebo viac konkrétnych účelov.

Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu :


Plnenie zmluvy vrátane vybavenia prípadných reklamácii

 rozsah osobných údajov :

 • Základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, prípade IČO, DIČ

 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš email, telefónne číslo alebo kontaktná adresa

 • Transakčné údaje v objednávkovom formulári,

 • Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inej komunikácie v elektronickej alebo inej písomnej podobe

b) právny základ :

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6 ods.1 písm.b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm.c) Nariadenia GDPR.

c) účel :

- plnenie práv a povinnosti zo zmluvy alebo predzmluvného vzťahu

Účtovné a daňové doklady

 1. Rozsah osobných údajov

 fakturačné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ

 1. Právny základ

 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm.c) Nariadenia GDPR

 1. Účel

 • Účtovná a daňová evidencia

Spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára

 1. Rozsah osobných údajov

 • Meno a priezvisko, emailová adresa, prípadne iné údaje uvedené v kontaktnom formulári

 1. Právny základ :

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods.1 písm.b) Nariadenia GDPR

 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písm.f) Nariadenia GDPR

 1. Účel :

 • Podpora predaja a komunikácia s potencionálnymi zákazníkom

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre online nákup


Prečo používame Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie Vášho online nákupu, spracovaním Vašich objednávok, oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením Vášho tovaru.

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie Vašich platieb. Vaše osobné údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame ?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov :

 kontaktné informácie (meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo)

 platobné informácie a história platieb

 informácie o objednávke

Kto má prístup k Vašim osobných údajov?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím a používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie Vašej adresy, distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením Vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre Vašu platbu.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov ?

Spracovanie Vašich osobných údajov je potrebné na to, aby naša spoločnosť mohla plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre Vás. Právny základ je zakotvený v § 13 ods. 1, písm.b). v zákone č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov.


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre účet R.O.Group, s.r.o.

Prečo používame Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spracovanie Vášho osobné účtu, aby sme Vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s R.O.Group, s.r.o. Poskytneme Vám históriu objednávok a informácie o Vašich objednávkach a umožníme Vám upravovať nastavenia svojho účtu. Poskytneme Vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správny a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné a platobné informácie. Ďalej Vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku, umožnime Vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste od nás kúpili.

Aké druhy osobných údajov zhromažďujeme ?

Vždy spracúvame Vašu emailovú adresu, heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu R.O.Grop,s.r.o. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť :

 kontaktné informácie (meno, adresa, telefónne číslo)

 nastavenia účtu

 šifrované informácie o platobnej karte

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup :

 história objednávok

 informácie o doručení

 história platieb

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies :

 história klikania

 história navigácie a prehliadania

Kto má prístup k Vašim osobným údajom ?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov ?
Spracovanie Vašich osobných údajov pre Váš účet je založené na Vašom súhlase, keď si vytvoríte účet R.O.Group., s.r.o.. Spracovanie Vašich osobných údajov na to, aby sme Vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.


Vaše právo na stiahnutie súhlasu :

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Keď tak urobíte, Váš účet prestane existovať a R.O.Group Vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame Vašej údaje

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet v R.O.Group. Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, Váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Budeme Vás považovať za neaktívneho majiteľa účtu, ak :

 nezadáte žiadne objednávky po dobu 3 rokov alebo sa neprihlásite po dobu 2 rokov.

Po ukončení Vášho účtu budú Vaše údaje vymazané.


Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov


Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujem spoločnosti a to napísaním na adresu :
rogroup.sro@gmail.com. Váš účet bude vymazaný a my Vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – plnenie zákonných povinností

Prečo používame Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje používame na splnenie stanovených právnych predpisov, súdnych rozsudkoch a rozhodnutia orgánov. Zahŕňa to používanie Vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov, na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame

 číslo zákazníka, číslo objednávky, meno, poštová adresa, výška transakcie, výška transakcie, dátum transakcie.

Kto má prístup k Vašim osobným údajov ?

Vaše osobné údaje sa budú poskytovať v rámci spoločnosti prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje poskytneme účtovnej spoločnosti, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov ?
Spracovanie Vašich osobných údajov je potrebné, aby prevádzkovateľ, mohol plniť svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje ?

Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v SR.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre súbory cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží Vo vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri Vašej opakovanej návšteve.

Ako používame súbory cookies ?

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o Vašej voľbe prvej stránky a informácií. Cookies používame na uloženie Vašich obľúbených produktov. Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka.

Aké druhy osobných informácií spracúvame ?

Vaše ID súborov cookies spájame s Vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s Vašim účtom, ak ste sa prihlásili do svojho účtu.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom ?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, s používajú len na to, aby sme Vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie.

Aký je právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov ?
Vaše súbory cookies spojíme s Vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu R.O.Group.

Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základe je založený na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje ?

Spoločnosť R.O.Group neuchováva Vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia p pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom , ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich , nájdete vo svojom prehliadači v časti ,, Pomoc“. Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do Vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

Práva dotknutej osoby

 1. Máte právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje.

 2. Máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne, neúplné alebo sa zmenili. Kontaktujte nás, bez zbytočného odkladu ich opravíme.

 3. Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov

 4. Máte právo na obmedzenie spracúvania.

 5. Máte právo na prenos osobných údajov priamo od naše spoločnosti druhému prevádzkovateľovi.

 6. Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

 7. Máte právo odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov

 8. Máte právo podať sťažnosť dozorujúcemu orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 9. Máte právo podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť našej spoločnosti.

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Informácie sa zdieľajú s Google. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.
Rozumiem